Testy ve firmách

Testování zaměstnanců ve firmách

Potřebujete testovat sami sebe, kolegy nebo zaměstnance ve firmě? Jste tady správně a zde vám poradíme, jak na to. Opravdu to není složité a zásadně to může pomoci udržet vaši firmu v chodu a pomůže to i celé společnosti, aby se situace významně zlepšila. Testování ve firmách patří mezi jeden z nejlepších kroků v boji s pandemií. Tak se pojďme podívat, jak to může fungovat u vás. 

V první řadě: testování je zatím dobrovolné ve všech firmách. Už teď jej i z vlastní zkušenosti vřele doporučujeme. Za celou dobu pandemie jsme my sami nemuseli omezovat ani zavírat naši výrobu či jiná oddělení, a věříme, že i díky testům to bude platit i pro Vás.

V nejbližší době bude testování povinné pro všechny zaměstnance společností, které mají více než 250 lidí. Očekáváme, že začne toto nařízení platit od pátku 5.3.2021. Pokud se vás to týká, určitě nečekejte a zajistěte si antigenní testy.

O týden později začne s nejvyšší pravděpodobností platit tato povinnost pro všechny společnosti nad 50 zaměstnanců.

Pokud jste menší firma, povinnost zatím neplatí a není plánovaná, nicméně se situace může rychle změnit. A hlavně, velmi doporučujeme testování bez ohledu na to, zda je povinné.

V druhé řadě: Stát přispívá 60 Kč na každého testovaného zaměstnance, dohromady až 4x do měsíce, tedy 240 Kč. Díky tomu budou vaše přímé náklady s testováním výrazně nižší. Sice to nepokryje všechno a stát vám asi nepomůže s logistikou a organizací, ale určitě to pomůže. Peníze získáte díky snížení odváděného zdravotního pojištění. K mechanismu se dostaneme níže.

Ve třetí řadě: Nečekejte. Objednejte si testy, ať už zde u nás nebo někde jinde. A pokud nejsou skladem, tak je máme již na cestě. Ale určitě si je objednejte v předstihu. Pokud objednáváte jednotky nebo desítky kusů, využijte náš e-shop. Pokud potřebujete vyšší stovky, tisíce nebo desetitisíce testů, zaregistrujte se jako velkoobchodní zákazník a dosáhnete na velmi výrazné slevy.

 

 

2. Testy pořídím v rámci standardní distribuční sítě, tedy buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo pokud to bude možné např. v lékárně. Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za zakoupené testy uschovám – může být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

3. Není vyloučeno testování zaměstnanců v domácím prostředí. Vždy však musím dodržet postup uvedený níže včetně zaznamenání výsledku testu. Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestuji zbytečně osoby na home office apod.). Informuji zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužiji samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro příznakové osoby - https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

4. Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

6. Na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Vybavím pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice). V případě, že je test prováděn v domácím prostředí provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech - ke stažení níže*. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

8. Výsledky

 • V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.
 • V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
  • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
  • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
  • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

9. S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.

10. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

Smart Covid jsou testy s nejvyšší přesností 98%, které se vyrábí v Singapuru.
Klinické studie jsou provedené na širokém vzorku testovaných osob. Produkt je certifikován pro EU
Pro poptávky nad 10 000 kusů
Kontaktujte náš zákaznický servis na telefonu +420 221 228 070 nebo na emailu info@smartcovid.cz.
Kdy a jaký test použít?
Více informací o testování