Jak fungují rychlotesty?

Jaké jsou hlavní druhy rychlotestů?

Antigenní testy 

 • Detekují přítomnost viru během infekce (určí zda osoba prodělává infekci a zda je infekční)
 • Vzorek se odebírá výtěrem z nosu (cca 3 cm od kraje nosní dírky, výtěr je bezbolestný)
 • Testování je jednoduché a lze ho provádět např. na pracovišti

  antigenni rychlotest vyter

antigenni rychlotest vysledek

Protilátkové testy 

 • Detekují krátkodobé a dlouhodobé protilátky proti viru Covid-19 (určí zda osoba infekci prodělala, tudíž je po dobu cca 2 měsíců proti viru chráněna)
 • Vzorek se odebírá z kapky krve z prstu, kapka se vloží do testovacího proužku
 • Testování je jednoduché a lze ho provádět např. na pracovišti

smart covid protilatky

Výhody testování pomocí rychlotestů jsou tyto:

 1. Je významně levnější.
 2. Testování je výrazně rychlejší.
 3. Je poměrně jednoduché na obsluhu, není k němu potřeba laboratorní vybavení.
 4. Rychlotesty jsou méně invazivní než PCR.
 5. Slouží jako prevence (např. před setkáním či návštěvou).

Díky těmto výhodám je možné masivně testovat více osob, stačí vyčlenit samostatnou místnost se zdravotníkem, do které postupně chodí testovaní. Výsledky se dozví do 15 min.

Náklady na testování lze uplatnit v plné výši jako položku snižující zdanitelné příjmy, v případě, že testování přímo souvisí s výkonem zaměstnání a zajištěním ekonomických aktivit zaměstnavatele.

 Jaké existují metody testování a jak je využívat?

graf rychlotesty smart covid bily

Šedivá zóna: V prvních 2-5 dnech není možné zachytit vir žádným testem (ani PCR).

Modrá zóna: Vir se replikuje.

Červená zóna: Tvoří se protilátky a vir ustupuje.

Ukázka negativního výsledku antigenního testu:

smart covid antigenni negativni

Ukázky pozitivního výsledku antigenního testu u osob v akutní fázi infekce (silně infekční stav, 2. den infekce):

antigenni rychlotest 2 den

 

Ukázky výsledku antigenního testu 4., 5. a 6. den infekce. (T čárka postupně slábne):

covid rychlotest 4 dencovid rychlotest 5 dencovid rychlotest 6 den

 Pozor, i v případě světlé čárky v poli "T", test značí akutní infekci.

 Ukázka  protilátkového testu osoby s prodělanou infekcí (osoba má protilátky a již není infekční):

 IMG_5152

Zkušenosti a doporučení

Doporučujeme pravidelně testovat ve firmách, školách, školkách, léčebnách například každých 7 dní (pondělí), nicméně i zde platí pravidlo „čím častější testování, tím bude toto opatření účinnější“. Zároveň je třeba vždy otestovat návštěvníky a nové účastníky schůzek. Denně je jeden zdravotník schopen otestovat cca 100 osob.

Tím, že je výsledek přítomnosti viru u antigenních testů znám do 10 min, zaměstnanec ví, zda může ten den do práce či ne. V případě pozitivního nálezu může zaměstnavatel zareagovat včas a nenechat vir na pracovišti nekontrolovaně šířit. Není nutné tak zavírat celý provoz, ale například jen jeho část či směnu.

Vzhledem k tomu, že má vir svou několikadenní inkubační fázi, je potřeba testovat aktuálně také pracovníky, kteří v posledních dnech byli v kontaktu s infekční či potenciálně infekční osobou, i přesto, že byli před několika dny testováni jako neinfekční. Příklad: pracovník se v pondělí otestuje s negativním výsledkem. V úterý zjistí, že osoba, se kterou byl o víkendu v užším kontaktu byla infekční, je zde možnost, že může u pracovníka v průběhu dalších cca 5-7 dnech  nemoc propuknout. V tomto případě je potřeba nařídit karanténu, nebo pracovníka každý den testovat.

Jak použitý rychlotest zlikvidovat:

 • S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:
 • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Doplňkovou strategií je protestování zaměstnanců protilátkovými testy. Protilátkový test odhalí prodělanou infekci i bezpříznakové jedince, a je dobré ho zopakovat např po 3 týdnech, aby byla vidět síla protilátek (zda stále přetrvávají).

Proto doporučujeme při první testování kolektivu použít kombinované testování (testování antigenními a protilátkovými testy dohromady). Provedení těchto dvou metod najednou nerozšiřuje logistické a pořizovací náklady. Zabere jen minimum času navíc, ale poskytne mnohem  přesnější a komplexnější informace.

Testování je nutné provádět do té doby, dokud se výskyt viru neminimalizuje. Tato forma testování slouží i jako prevence.

VÝHODY KOMBINOVANÉHO TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI A PROTILÁTKOVÝMI TESTY:
1. Určí fázi onemocnění.
2. Předá informaci, jestli pacient ohrožuje okolí či nikoli.

Smart covid test kombi tabulka

Role rychlotestů v současné pandemii

Ukázalo se, že virus je perzistentní a může se exponenciálně rychle šířit. Aby bylo možné udržet pandemii pod kontrolou, jsou naléhavě nutné doplňkové strategie. Testování pomocí rychlotestů využívajících kombinace obou metod (antigenních a protilátkových) poskytuje nejefektivnější způsob jak zastavit nekontrolované šíření viru.

Takzvaný antigenní test je primárně určen k plošnému testování a první detekci přítomnosti viru. To je podle WHO  (Světové zdravotnické organizace) podmínkou pro zvládnutí pandemie, jelikož zajistí orientaci v počtu nakažených, podle toho se následně mohou delegovat opatření.

Kvalitní rychlotesty nám ukáží, kde se virus skrývá, to je klíčem k rychlému trasování, izolování kontaktů a zamezení dalšímu přenosu,“ říká ředitel WHO Tedros Ghebreyesus.

 

Antigenní testy mají o něco nižší citlivost než testy PCR, což se ukazuje paradoxně jako možná výhoda, protože PCR testy zachytávají i osoby, kteří jsou virem natolik málo zasaženi, že nejsou infekční.

Díky jejich rychlosti a pomocí pravidelného testování lze udržet v chodu:

  - školy, školky, družiny

  - pracoviště  

  - výrobní podniky

  - nemocnice, léčebny a senior domy

  - kulturní, školící a sportovní akce atd.

Tím, že je výsledek znám rychle, personál/školáci ví, zda může do práce/školy či ne. Takto je možné udržovat v chodu ekonomiku, výrazně nepotlačovat sociální kontakty a přitom je mít maximálně bezpečné.

Rychlotesty jsou v praxi jediný možný nástroj, jak se vrátit k běžnému fungování.

Postup při testování na pracovištích zde

 

 

 

 

 

Smart Covid jsou testy s nejvyšší přesností 98%, které se vyrábí v Singapuru.
Klinické studie jsou provedené na širokém vzorku testovaných osob. Produkt je certifikován pro EU
Pro poptávky nad 10 000 kusů
Kontaktujte náš zákaznický servis na telefonu +420 221 228 070 nebo na emailu info@smartcovid.cz.
Kdy a jaký test použít?
Více informací o testování